Par projektuRokišķu rajona pašvaldības administrācija kopā ar citiem Latvijas un Lietuvas partneriem īsteno projektu LLI-023 "Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs/ Vidus – Baltijas Amatniecība". Projekta mērķis ir Veicināt Latvijas- Lietuvas robežteritoriju pievilcību un konkurētspēju izveidojot amatniecības un lietišķās mākslas pārrobežu sadarbības tīklu. .
    Kokapstrādes amatam ir senas tradīcijas. Amatnieki no koka cēla mājas, izgatavoja tām mēbeles, darināja dažādus saimniecībā nepieciešamus priekšmetus un koka krustus. Viņi lieliski saprata priekšmeta funkcionalitātes nozīmi. Izstrādājumos neatradīsim ne nevajadzīgas detaļas, ne bezjēdzīgu krāšņumu. Senais koka mantojums apbur un piesaista ar savu vienkāršību un pabeigtību. Mūsdienu kokamatnieki aizgūst radošu iedvesmu un idejas no senajiem amatniekiem un rada darbus, kas ir nepieciešami mūsdienu cilvēkam.
    Projekta "Vidus – Baltijas Amatniecība" partnerreģioni allaž ir bijuši izslavēti ar kokamatniekiem un viņu darbiem. Šī projekta realizācija vēl vairāk veicinājusi kokamatniecības izplatību. Mājas lapas apmeklētājiem ir iespēja uzzināt daudz jauna par seno koka mantojumu, tagadējiem amatniekiem, viņu radītiem dažādiem izstrādājumiem, kā arī salīdzināt, kādas tradīcijas un darba metodes ir saglabātas.

Amatniecības pārrobežu sadarbības tīkls kā Latvijas – Lietuvas pierobežas pievilcības veicinātājs


(Cross-border network of craft as promoter of attractiveness of Latvia - Lithuania borderlands) 


Saīsinātais nosaukums: Mid-Baltic Crafts

Īstenošanas laiks: No 2009.gada marta līdz 2011.gada maijs

Projekta partneri:
1. Zemgales Plānošanas reģions (LV)
2. Bauskas novada dome (LV)
3. Dobeles novada dome (LV)
4. Jelgavas novada dome (LV)
5. Jēkabpils novada dome (LV)
6. Rokiškis District Municipality Administration (LT)
7. Birzai district municipal administration (LT)
8. Centre of tourism and business information of Joniskis district (LT)
9. Sauliai Country Governor Administration (LT)
10. Viesītes novada dome (LV)
11. Krustpils novada dome (LV)


Mērķa grupa: Galvenā projekta mērķa grupa ir aptuveni 1400 amatnieku un lietišķās mākslas mākslinieki Vidusbaltijas teritorijā.

Projekta mērķi: Vispārējais projekta mērķis: Veicināt Latvijas- Lietuvas robežteritoriju pievilcību un konkurētspēju izveidojot amatniecības un lietišķās mākslas pārrobežu sadarbības tīklu.
Tiešie mērķi:
1. Stiprināt esošās kultūras un vēsturiskās saites Vidusbaltijas reģionā un veicināt kopējo mākslas un amatniecības mantojuma kultūras vērtību saglabāšanu.
2. Attīstīt amatniecības un lietišķās mākslas nozari kā līdzekli tūristu intereses vairošanai par Zemgali un kaimiņu reģioniem Lietuvā.
3. Izveidot amatniecības un lietišķās mākslas atbalsta infrastruktūru, tādējādi nodrošinot ilgtspējīgu amatniecības nozares attīstību.
4. Veicināt reģionālo mākslas un amatniecības uzņēmējdarbību ar mērķi sekmēt ekonomisko un sociālo attīstību Vidusbaltijas reģionā, kā arī sekmēt mākslas un amatniecības nozares dzīvotspēju.

Projektā plānotās aktivitātes:

1.Amatniecības kultūras mantojuma saglabāšana: digitālā kokamatniecības muzeja izveide, militārās amatniecības izstādes izveide, kokamatniecības festivāls, pieredzes apmaiņas darba grupas, ceļojošās izstādes. Noorganizēti plenēri kokamatniekiem un audējiem.
2.Amatniecības un mākslas tūrisma veicināšana: jaunu tūrisma maršrutu izveide un popularizēšana, dalība starptautiskajās izstādēs, bukleta izstrāde, sadarbības tīkla logo izstrāde.
3. Amatniecības un mākslas atbalsta infrastruktūras izveide: ēku renovācija, aprīkojuma uzlabojumi, sadarbības tīkla attīstības stratēģijas izstrāde. Bukleta izstrāde par centriem, centru koordinatoru apmācības.
4.Uzņēmējdarbības veicināšana: apmācību un pieredzes apmaiņas vizītes amatniekiem, darbības plāna izstrāde, amatniecības un mākslas sektora katalogu izveide un publicēšana, kā arī veiksmes stāstu bukleta izdošana.

Paredzamie rezultāti:
1. Izveidots digitālais kokamatniecības muzejs.
2. Izveidotas militārās amatniecības izstāde.
3. Noorganizēts kokamatniecības festivāls, pieredzes apmaiņas darba grupas un ceļojošās izstādes.
4. Noorganizēti plenēri kokamatniekiem un audējiem.
5. Izveidoti jauni tūrisma maršruti un popularizēti starptautiskajās izstādēs, izstrādāts tūrisma maršrutu buklets.
6. Izstrādāts sadarbības tīkla logo.
7. Veikta amatniecības un mākslas centru renovācija, aprīkojuma uzlabojumi Bauskā, Dobelē, Glūdā, Svētē, Jaunsvirlaukā, Līvbērzē, Zasā, Vīpē, Viesītē, Rokišķos.
8. Izstrādāts buklets par centriem un to piedāvājumiem,
9. Apmācīti jaunizveidoto centru koordinatori uzņēmējdarbībā, mārketingā un tūrismā.
10. Izstrādāts Piecu gadu attīstības plāns jaunizveidotajiem amatniecības un mākslas centriem.
11. Noorganizētas apmācības un pieredzes apmaiņas vizītes amatniekiem.
12. Izstrādāts Amatniecības un mākslas industrijas attīstības plāns 2011.-2016.gadam darbības plāns.
13. Izveidoti divi Amatniecības un mākslas sektora katalogi.
14. Izstrādāts amatnieku veiksmes stāstu buklets.

Finansējums:
ERAF finansējums: 1 365 163,75 EUR
Partneru līdzfinansējums: 240 911,25 EUR
KOPĀ: 1 606 075 EUR


 

© 2011 - Rokiškio rajono savivaldybė  | Solution: NET group