Izglītojošā darbība Viesītē

     Viesite    

Īstenojot Latvijas un Lietuvas pārrobežu sadarbības projektu ,,Mid-Baltic Crafts", Viesītes muzejā "Sēlija" izveidota kokgriešanas darbnīca. Tajā tiek plānots rīkot pedagoģisku nodarbību ciklu "Amats rokā". Pieredzējušu speciālistu vadībā bērni varēs ne tikai iepazīties ar kokgriezēju amatu, bet arī paši gūt darba iemaņas — izgatavot koka rotaļlietu vai nelielu mākslas darbu, koka sagatavē iededzināt sēliskus ornamentus vai savu vārdu. Atkarībā no bērnu vecuma tiks piedāvātas 4 tematiskās nodarbības.