XVIII konkursinė paroda Liongino Šepkos premijai laimėti

Rokiškio krašto muziejuje 2014 m. spalio 25-ąją įvyko XVIII respublikinės medžio drožėjų darbų parodos Liongino Šepkos premijai laimėti parodos uždarymas. Aštuonioliktoji L. Šepkos premija įteikta Valentui Butkui iš Ukmergės už darbų ciklą "Didžiosios metų šventės". Premiją įsteigė Rokiškio rajono savivaldybė (meras Vytautas Vilys).

Skulptorius ąžuole įprasmino svarbiausias šventes  - šv. Kalėdas, Velykas, Žolinę ir Vėlines. 

 

Prizininkai:

 

Pranas Petronis apdovanotas už skulptūrų monumentalumą.

500 Lt piniginę premiją įsteigė Lietuvos kultūros taryba.

 

Raimundas Trėja apdovanotas už kūrybišką tradicijos interpretavimą.

500 Lt piniginę premiją įsteigė Lietuvos kultūros taryba.

 

Aleksandras Tarabilda - žiūrovų prizo laimėtojas.

Prizą įsteigė Rokiškio krašto muziejus.

 

Juozas Zabulis apdovanotas už idėjos vientisumą ir puikų debiutą.

Prizą įsteigė - Dalia ir Sigitas iš Vilniaus.

 

Arūnas Grušas apdovanotas už kompoziciją „Emigracija“.

Prizą įsteigė - Dalia ir Sigitas iš Vilniaus.

 

Anelė Araminienė apdovanota už kolekcijos stilistinę vienovę.

Prizą įsteigė skulptorius, dukart L. Šepkos premijos laureatas Saulius Lampickas iš Alytaus.

 

Vytautas Jackūnas apdovanotas už kolekcijos vientisumą.

Prizą įsteigė įmonė „Rokiškio mėsinė“ (direktorius Vidmantas Kanopa).

 

Viktoras Žilinskas apdovanotas už istorijos ir kultūros asmenybių įamžinimą.

Prizą įsteigė Seimo narys Vytautas Saulis.

 

Rimantas Jonas Semėnas apdovanotas už sėkmingą debiutą.

Prizą įsteigė Rokiškio krašto muziejus ir Lietuvos tautodailininkų sąjunga.