Medžio amatininkų simpoziumas. Gegužės 11 d.

     Rokiškis    

Projekto dalyviai išvyko į Kriaunų istorijos muziejų. Muziejuje apžiūrėjo etnografinę ekspoziciją. Jose - įvairių to krašto amatininkų darbo įrankiai, gaminiai, įrengtas XX a. pradžios kaimo trobos interjeras. Grįždami apžiūrėjo medžio meistro Gintaro Varno Kriaunų apylinkėse stovinčias skulptūras. Po pietų vieni amatininkai tęsė darbą, kiti ėmėsi dažymo, impregnavimo darbų.


© Rokiškio krašto muziejus