Medžio amatininkų simpoziumas. Gegužės 7 d.

     Rokiškis    

Vyko intensyvus kūrybinis darbas. Amatininkai taip pat prisidėjo prie visuotinės rokiškėnų talkos dvaro parke. Buvo nuimami ornamentai nuo muziejaus administracinio pastato ir ruošiamasi juos atkurti. Vakare Miliūnų kaime apžiūrėjo skulptūrinę grupę Žemaitės partizanų junginio veiklai atminti, lankėsi Skemų pensionate, kur apžiūrėjo drožėjo Gintaro Varno skulptūras bei kitų menininkų darbus.
© Rokiškio krašto muziejus