Parodos Šepkos premijai laimėti

     Rokiškis    

Konkursinės parodos Liongino Šepkos premijai laimėti

Rokiškio r. savivaldybė ir Rokiškio krašto muziejus, siekdami įamžinti garsiausio XX a. dievdirbio – Liongino Šepkos (1907 – 1985) atminimą, nuo 1994 m. organizuoja respublikines medžio drožėjų darbų konkursines parodas Lionginui Šepkai atminti. Šios konkursinės parodos jau pradeda skaičiuoti antrąjį dešimtmetį. Tai yra retas reiškinys respublikos kultūriniame gyvenime. Rajono savivaldybės lėšomis ir krašto muziejaus darbu ir dosnių rėmėjų parama gyvuojantis respublikinis renginys rado savo nišą Lietuvos kultūroje.

Dalyvavimo parodoje sąlygos:

Konkursinėje parodoje dalyvauja Lietuvos medžio drožėjai, nepriklausomai nuo to, ar jie yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos nariai, ar ne.
Iki rugsėjo 6 d. drožėjas į muziejų turi atgabenti ne mažiau 5 ir ne daugiau 10 savo kūrinių, sukurtų per pastaruosius 2 metus.
Taikomosios dailės drožiniai į parodą nepriimami.
Parodos dalyvis su drožiniais pateikia savo biografiją ir nuotrauką.
Nuo 2008 m. suteikiama teisė dalyvauti ir ankstesnių metų Liongino Šepkos premijos laureatams, jeigu nuo laureato vardo paskelbimo praėjo ne mažiau kaip 5 metai.     

Kita paroda vyks 2012 m. nuo rugsėjo mėn. 15 d.
 
1994 m. Dalyvavo 21 drožėjas. Daugiausia drožėjų atvyko iš Biržų ir Rokiškio – po 4, iš Anykščių ir Švenčionių – po 2. Kitiems rajonams atstovavo po vieną menininką. Laureatais tapo  Vanda Briedienė iš Biržų r. ir Robertas Matulionis iš Vilniaus. Prizininkais tapo Rūta Kavaliauskienė iš Plungės, Algirdas Juškevičius iš Varėnos, Juozas Jakštas iš Švenčionių, Eglūnas Židonis iš Utenos.

1995 m. Dalyvavo 15 drožėjų. Po 2 drožėjus atvyko iš Biržų, Kauno, Utenos, iš kitų rajonų po vieną. Laureatu tapo vilnietis Ipolitas Užkurnys. Prizininkais tapo Rimantė Butkuvė iš Kauno, Vidas Jatulevičius iš Biržų r., Antanas Jusevičius iš Kauno, Robertas Žaliukas iš Rokiškio r.

1996 m. Dalyvavo 17 autorių su 138 darbais. 3 drožėjai atvyko iš Utenos, po 2 drožėjus atvyko iš Biržų, Kupiškio, Šilalės. Laureatu tapo  Antanas Jusevičius iš Kauno. Prizininkais tapo Anelė Araminienė iš Utenos r., Vidas Jatulevičius iš Biržų r., Juozas Kišūnas iš Vilniaus, Henrikas Orakauskas iš Kupiškio, Leonas Perekšlis iš Kupiškio, Vytautas Ulevičius iš Kėdainių r.

1997 m. Vyko mokslinė konferencija, skirta Liongino Šepkos 90-osioms gimimo metinėms ir konkursinė paroda. Dalyvavo 28 drožėjai su 240 įvairios tematikos drožinių. Daugiausia drožėjų atvyko iš Utenos – 6, iš Rokiškio – 3, iš  Kupiškio -2. Laureatu tapo Antanas Šergalis iš Šakių. Prizininkais tapo Tauras Česnulevičius iš Druskininkų, Ričardas Palivonas iš Rokiškio r., Leonas Perekšlis iš Kupiškio, Arvydas Petrulis iš Panevėžio, Jonas Tvardauskas iš Anykščių, Vanda Umbrasienė iš Elektrėnų, Henrikas Zakarevičius iš Utenos.

1998 m. Dalyvavo 38 drožėjai su 300 darbų. Net 7 drožėjai atvyko iš Utenos,  5 – iš Šilalės, po 3 – iš Ignalinos, Telšių, Kupiškio, po 2 – iš Biržų, Kaišiadorių, Rokiškio. Laureatu tapo Arvydas Petrulis iš Panevėžio. Prizininkais tapo Anelė Araminienė iš Utenos r., Feliksas Baronas iš Kupiškio, Pranas Dužinskas iš Telšių, Vytautas Jackūnas iš Pasvalio, Vidas Jatulevičius  iš Biržų r., Petras Vytautas Kalpokas iš Kauno,  Saulius Lampickas iš Alytaus, Adolfas Teresius iš Kauno r. Parodą aplankė daugiau negu 3000 lankytojų.

1999 m. Dalyvavo 22 drožėjai. Daugiausia drožėjų atvyko iš Utenos – 4, iš Rokiškio, Širvintų, Telšių – po3, iš Marijampolės – 2. Laureatais tapo Venecijus Jočys iš Rokiškio r. ir Zenonas Skinkys iš Vilkaviškio. Prizininkais tapo: Pranas Dužinskas iš Telšių r., Antanas Lubys iš Kretingos, Cecilija Mikulskienė iš Mažeikių, Eglūnas Židonis iš Utenos, Gintaras Varnas iš Rokiškio, Egidijus Sologubas iš Širvintų, Venecijus Jočys (žiūrovų prizas) iš Rokiškio r.

2000 m. Dalyvavo rekordinis drožėjų skaičius  - 39. Vertinimo komisijai pateikė daugiau negu 300 darbų. Pirmą kartą į konkursą atvyko net 20 meistrų. Po 4 drožėjus atvyko iš Utenos, Skuodo, Plungės, Telšių ir Kauno, po 3 – iš Rokiškio, Kupiškio, Vilniaus, po 2 – iš Alytaus, Radviliškio. Jauniausias konkurso dalyvis – 11-metis Dovydas Teresius iš Kauno r., vyriausias – Petras Vytautas Kalpokas iš Kauno. Jam 80 metų. Konkursinėje parodoje dalyvavo ištisos šeimos: Adolfas Teresius su 2 sūnumis - Augustinu ir Dovydu, Petras Brazauskas su sūnumi Liudu, tėvas Edmundas ir sūnus Martynas Gaubai, Justino ir Reginos Jonušų šeima.  Laureatu tapo Saulius Lampickas iš Alytaus. Prizininkais tapo Jonas Bugailiškis iš Vilniaus, Martynas Gaubas iš Radviliškio, Edmundas Gaubas iš Radviliškio Regina Jonušienė iš Plungės r., Justinas Jonušas iš Plungės, Vytautas Jackūnas iš Pasvalio, Venecijos Jočys iš Rokiškio r., Saulius Lampickas iš Alytaus, Justinas Sutkaitis iš Vilniaus, Dovydas Teresius iš Kauno r.

2001 m. Dalyvavo 30 drožėjų iš 17 rajonų. Daugiausia atvyko iš Plungės – 5, iš Širvintų ir Kauno – po 3, po 2 drožėjus iš Rokiškio, Telšių, Mažeikių, Radviliškio, Jonavos.  Vyriausias drožėjas Vincas Žvingila (g.1913 m.) iš Vilkaviškio, jauniausi – broliai Dovydas (g.1989 m.) ir Augustinas (g.1986 m.) Teresiai iš Kauno r. bei Laimis Kaziukonis (g.1986 m.) iš Alytaus. Laureatu tapo Adolfas Teresius iš Kauno r. Prizininkais tapo Vidas Jatulevičius iš Biržų r., Pranas Dužinskas iš Telšių, Rūta Kavaliauskienė iš Plungės, Laimis Kaziukonis iš Alytaus, Algirdas Leonas Balna iš Kupiškio, Sigitas Jagminas iš Telšių r., Martynas Gaubas iš Radviliškio, Dainius Veršelis iš Utenos, Vincas Žvingila iš Vilkaviškio.

2002 m. Dalyvavo 39 drožėjai iš 18 rajonų. Daugiausia atvyko iš Plungės ir Rokiškio -  po 5, Biržų – 4, Jonavos, Pasvalio, Utenos – po 3, po 2 drožėjus iš Vilniaus, Kauno, Kupiškio, po vieną  - iš Ignalinos, Alytaus, Marijampolės, Elektrėnų, Panevėžio, Šiaulių, Raseinių ir Mažeikių. Pirmą kartą į konkursą atvyko 10 drožėjų. Vyriausias drožėjas – Jakovas Bunka (g.1923 m.) iš Plungės, jauniausi – alytiškis Laimis Kaziukonis (g.1986 m.), Mantas Medikis (g.1986 m.) bei Giedrius Čižiūnas (g.1987m.) iš Rokiškio r. Laureatu tapo Pranas Dužinskas iš Telšių r. Prizininkais tapo  Kęstutis Krasauskas iš Pasvalio r., Vytas Jaugėla iš Plungės r., Laimis Kaziukonis iš Alytaus, Gintaras Gaidys iš Raseinių, Vytautas Jackūnas iš Pasvalio, Vanda Umbrasienė iš Elektrėnų, Vidas Jatulevičius iš Biržų r., Kazys Striaupa iš Plungės , Jonas Grunda iš Ignalinos, Gediminas Černiauskas iš Plungės, Janina Listvina iš Jonavos, Anelė Araminienė iš Utenos r., Genadijus Mikuckis iš Vilniaus.

2003 m. Dalyvavo 35 drožėjai iš 15 rajonų. Daugiausia atvyko iš Kauno – 6, Plungės – 5, Marijampolės – 4, iš Jonavos, Rokiškio, Kalvarijos po 3 drožėjus. Pirmą kartą konkursinėje parodoje dalyvavo 12 drožėjų. Vyriausia drožėja Regina Jonušienė (g. 1926 m.) iš Plungės, o jauniausias – Dovydas Teresius (g.1989 m.) iš Kauno r. Parodai buvo pateikta 215 darbų. Laureate tapo  Rūta Kavaliauskienė iš Plungės. Prizininkais tapo Vidas Jatulevičius iš Biržų r., Antanas Lastauskas iš Marijampolės r., Juozas Čepulis iš Rokiškio, Laimis Kaziukonis iš Alytaus, Kazys Striaupa iš Plungės r., Jonas Tvardauskas iš Anykščių, Regina Jonušienė iš Plungės r., Vytas Jaugėla iš Plungės r., Gediminas Mikuckis iš Vilniaus.

2004 m. Dalyvavo 20 drožėjų iš 13 rajonų. Daugiausia atvyko iš Jonavos – 3 drožėjai, po 2 - iš Kupiškio, Rokiškio, Plungės bei Marijampolės r. Pirmą kartą konkursinėje parodoje dalyvavo 7 drožėjai. Parodai buvo pateikta apie 150 darbų. Laureatais tapo Kazys Striaupa iš Plungės r. ir Juozas Videika iš Jurbarko. Prizininkais tapo  Saulius Nudas iš Telšių, Vytautas Jackūnas iš Pasvalio, Juozas Čepulis iš Rokiškio, Anelė Araminienė iš Utenos r., Antanas Lastauskas iš Marijampolės r. Alvydas Seibutis iš Utenos.

2005 m. Parodoje dalyvavo 24 drožėjai iš įvairių Lietuvos miestų. Vyriausias parodos dalyvis plungiškis Antanas Kniūkšta (g.1922 m.) iš Telšių r. Septyni menininkai savo drožinius pristatė pirmą kartą  Parodai buvo pateikta apie 200 darbų. Laureatu tapo Vidas Jatulevičius iš Biržų r. Prizininkais tapo Rimantė Butkutė iš Birštono, Juozas Čepulis iš Rokiškio, Stanislavas Janušas iš Panevėžio, Regina Jonušienė iš Plungės r., Vytas Jaugėla iš Plungės r., Kazimieras Striaupa iš Plungės r., Dovydas Teresius iš Kauno r., Vanda Umbrasienė iš Elektrėnų, Adolfas Andriejus Valuckis iš Kretingos, Edmundas Gaubas iš Radviliškio.

2006 m. Dalyvavo 23 meistrai iš 14 rajonų. Pirmą kartą parodoje dalyvavo 5 meistrai. Parodai buvo pateikta apie 150 darbų. Laureatu tapo Jonas Tvardauskas iš Anykščių. Prizininkais tapo Algirdas Juškevičius iš Varėnos, Adolfas Andriejus Valuckis iš Kretingos, Algirdas Vladislovas Butkevičius iš Biržų, Vytas Jaugėla iš Plungės r., Janina Listvina iš Jonavos, Gintaras Varnas iš Rokiškio, Antanas Lastauskas iš Kalvarijos, Pranas Petronis iš Vilniaus.

2007 m. Liongino Šepkos 100-mečio paminėjimo proga vyko  Liongino Šepkos premijos laureatų kūrybos darbų paroda; minėjimas Lebedžių kapinėse (Pandėlio seniūnija); G. Varno skulptūros “L. Šepkos gyvenimo kelias“ atidengimas Pandėlyje; vietų, menančių L. Šepką, lankymas; iškilmingas Liongino Šepkos vardo suteikimas Rokiškio miesto parkui; fotoparodos „Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas Šepka“ pristatymas; knygos „Pažįstamas ir nepažįstamas Lionginas Šepka“ pristatymas; Panevėžio J. Miltinio dramos teatro literatūrinė kompozicija „Septynios saulės“ (Eleonora Matulaitė, Valerijus Jevsejevas).

2008 m. Dalyvavo 16 meistrų iš 11 rajonų. Parodai buvo pateikta apie 130 darbų. Pirmą kartą parodoje dalyvavo 2 meistrai. Laureatu antrą kartą tapo Saulius Lampickas iš Alytaus. Prizininkais tapo Antanas Lastauskas iš Kalvarijos, Anelė Araminienė iš Utenos r., Sigitas Jagminas iš  Plungės, Michal Jankovski iš Vilniaus, Venecijus Jočys iš  Rokiškio r., Leonas Perekšlis iš Kupiškio, Pranas Petronis iš  Vilniaus, Kazys Striaupa iš Plungės r.   

2010 m. Dalyvavo 19 meistrų iš 11 rajonų. Laureatu tapo ukmergiškis Rimantas Zinkevičius, parodai pristatęs skulptūrinę kompoziciją „Lietuvos tūkstantmečio didžiavyriai“. Šių metų paroda pasižymėjo brandžiais darbais, išbaigtomis kompozicijomis. Parodos prizininkais tapo 9 meistrai. Žiūrovų simpatijų prizą pelnė Edmundas Gaubas už įspūdingo dydžio darbą „Žalgiris –lietuviai sugrįžo“, Anelė Araminienė apdovanota už kolekcijos sakrališkumą, Vitas Vasiliauskas už stilistinę vienovę, Valentas Butkus už kolekciją etnografine tematika ir debiutą, Pranas Petronis už skulptūrų monumentalumą, Antanas Žatkevičius už debiutą, Michail Jankovski už bareljefus, Aleksandras Tarabilda už originalius sprendimus „Rekviem“ kolekcijoje.

 


1994 m. paroda


1995 m. paroda


1996 m. paroda


1997 m. paroda


1998 m. paroda


1999 m. paroda


2000 m. paroda


2001 m. paroda


2002 m. paroda


2003 m. paroda


2004 m. paroda


2005 m. paroda


2006 m. paroda


2007 m. paroda


2008 m. paroda


2010 m. paroda


© Rokiškio krašto muziejus