Rokiškio miesto Liongino Šepkos parkas

     Rokiškis    

Rokiškio mieste už savivaldybės pastato įkurtas medžio skulptūrų parkas. Jis skirtas garsiausio XX a. drožėjo Liongino Šepkos (1907-1985) atminimui. Skulptūrų kūrimo plenerus organizavo Rokiškio krašto muziejus. 2000 m. muziejininkai paruošė projektą – „Medžio drožyba: etninės tradicijos XXIa. naujovių įtakoje”. Jo tikslas – propaguoti Liongino Šepkos  kūrybos originalumą, įamžinti jo atminimą, skatinti medžio drožėjus drąsiau ieškoti naujų išraiškos priemonių, tuo pačiu išsaugant etnines tradicijas. Projektą pirmiausia parėmė LR Kultūros ministerijos Kultūros ir sporto rėmimo fondas, o Rokiškio r. savivaldybė būsimoms skulptūroms paskyrė didelį parką, esantį prie gyvenamojo mikrorajono. Parkas buvo beveik be gyvybės ženklų: nebuvo nei vieno suolelio, per jį prabėgdavo žmonės, trumpindami kelią į senamiestį. Per 9 metus 68 skulptūras bei skulptūrines kompozicijas sukūrė garsiausi Lietuvos medžio skulptoriai. Jie improvizavo L. Šepkos kūrybos ir gyvenimo temomis, stengdamiesi kuo geriau atskleisti ir savo kūrybinę individualybę.

Parke rasime ir funkcionalių skulptūrų. Jeigu būsite pavargę, galėsite ant jų pasėdėti. Rokiškėnai labai pamėgo kuriamą skulptūrų parką, kuris atgijo ir traukia čia užsukti ne tik vietinius gyventojus, bet ir turistus. Parko infrastruktūra sutvarkyta lėšomis, gautomis iš tarptautinio projekto INTERREG A.

Lietuvos medžio drožėjų sukurtas skulptūrų parkas yra puikus L. Šepkos atminimo įamžinimas. Ir ne tik įamžinimas. Parkas ir ateities kartoms rodys XXI a. Lietuvos medžio drožybos padėtį: jos stipriąsias ir silpnąsias puses, medžio meistrų ieškojimus ir klystkelius.© Rokiškio krašto muziejus